Professionals die van aanpakken weten

APPA Bedrijfspsychologie kiest bij de meeste begeleidingsvormen voor een gecombineerde aanpak. Uw vraag is uitgangspunt, maar we gaan ook met u op zoek naar de probleemstelling achter de vraag. Daarbij kunt u altijd rekenen op een zorgvuldige en resultaatgerichte aanpak.

Intake en schriftelijke goedkeuring
Aan elke opdracht gaat een uitgebreid intakegesprek vooraf waarin we helder in beeld krijgen wat de problematiek is en waar deze zit. Op basis daarvan ontvangt u een maatwerk begeleidingsvoorstel en een gespecificeerde offerte, afhankelijk van het te volgen traject. Pas nadat wij de doelstelling, werkmethode en tijdsplanning schriftelijk met u zijn overeengekomen, starten we met het begeleidingstraject.

Afspraken
APPA werkt op afspraak en die kunt u tot 48 uur voor de bijeenkomst kosteloos afzeggen. Zegt u binnen 48 uur af, dan moeten wij u het volledige uurtarief in rekening brengen. Op al onze declaraties vermelden wij het aantal afspraken, de tijdsduur en data. Voor aanvullende besprekingen, rapportages en eventuele reistijd geldt het dan geldende uurtarief. Telefonisch contact en email tussen de sessies door, brengen wij niet in rekening.

Vanaf 2012 zijn de trajecten van Arbeid en Gezondheid  psychologen  (NIP) vrij van BTW . Deze vrijstelling geldt slechts voor gezondheidskundige diensten  die een  onderdeel kunnen vormen van  het domein  Arbeid en Gezondheid.

Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.