Kennismaking > ZKM consultant

ZKM brengt mensen in beweging!

De ZelfKonfrontatieMethode/ZelfKennisMethode, is een unieke, wetenschappelijk onderbouwde manier van begeleid zelfonderzoek, die mensen in staat stelt tot intensieve, systematische reflectie op leven en werk. De ZKM brengt mensen vanuit een nieuw inzicht weer in beweging. Drs. Tonny van Kempen is gecertificeerd (ZKM) consultant en lid van de ZKM vereniging (www.zkmvereniging.nl).  Ze volgde de meerjarige PostMaster opleiding Zelfkonfrontatiemethode en Waarderingstheorie bij  Prof Hubert Hermans aan de universiteit Nijmegen.

Zowel theorie als het ZKM protocol bieden ruimte om mee te blijven groeien met andere hedendaagse ontwikkelingen. Inmiddels hebben diverse (promotie)onderzoeken de effectiviteit van de methode wetenschappelijk aangetoond.

PDF Coaching met ZKM-methode

PDF Coaching met ZKM-methode

Achtergrondinformatie: Tijdschrift voor Orthopedagogiek
Hubert J.M. Hermans, Waarderingstheorie en zelfkonfrontatiemethode: de affectieve structuur van het zelfverhaal, 603-620.