Werkterrein > Arbeid & Gezondheid

Arbeid , Vitaliteit en Gezondheid

Hulp bij arbeidsgerelateerde psychische klachten

De psycholoog Arbeid en Gezondheid/ Organisatie is een van de jongste werkterreinen binnen de psychologie. Het is een samensmelting van de klinische psychologie, de gezondheidspsychologie en de arbeids- en organisatiepsychologie (Schaufeli, 2013). De A&G-psycholoog houdt zich bezig met het disfunctioneren van mensen in arbeidsorganisaties, maar ook met het vergroten van de effectiviteit, het bevorderen van gezondheid en welzijn en het verhogen van de motivatie. Bij het bevorderen van de gezondheid en het welbevinden van werknemers en bij het verbeteren van de kwaliteit van hun arbeid, zal de A&G-psycholoog ook rekening houden met de doelen van de organisatie voor een optimale afstemming tussen persoon en organisatie. Ook houdt de A&G-psycholoog rekening met andere levenssferen, zoals de werk-privé balans. De A&G- psycholoog ondersteunt, adviseert en begeleidt werknemers, managers en organisaties bij het gezond en productief houden van mensen én organisaties. Hij/zij heeft verstand van de draagkracht van individuen en van de optimale draaglast vanuit het werk.

“Mijn vader heeft me werken geleerd. Hij heeft me niet geleerd het ook prettig te vinden.”

Abraham Lincoln

Teleurstelling leidt tot klachten

In onze moderne kennisintensieve dienstverleningseconomie werken we steeds meer met ons hoofd of ons hart in plaats van met onze handen. Fysieke arbeidsbelasting heeft plaatsgemaakt voor mentale en emotionele belasting. Werkgerelateerde psychische klachten nemen explosief toe. In steeds hoger tempo vinden veranderingen plaats in organisaties en ook de werknemer vergt steeds meer van zichzelf. U hebt bijvoorbeeld hoge verwachtingen van uw werk. Uw werk moet uitdagend zijn, veel mogelijkheden bieden tot leren en garanties bieden voor een snelle carrière. Wanneer de werkelijkheid niet aansluit bij de verwachtingen van u als werknemer, leidinggevende of eigenaar, kan dat leiden tot grote teleurstellingen. Met mogelijke gezondheidsklachten, veelal psychisch, tot gevolg.

Deskundige begeleiding

De A&G -psycholoog is expert op het gebied van psychische gezondheid en werk. Deze discipline werkt vanuit het perspectief: een optimale fit tussen persoon en organisatie. Zoals eerder genoemd wordt werkstress veelal veroorzaakt door een mis fit. Dit maakt de A&G-psycholoog bij uitstek de geschikte discipline voor de aanpak van werkstress en verzuim.

Daarnaast bevordert de A&G-psycholoog, vanuit ditzelfde perspectief de gezondheid en welzijn van werknemers. Op deze manier draagt de A&G-psycholoog niet alleen bij aan de aanpak van werkstress en verzuim, maar speelt deze ook preventief in op werkstress en verzuim door middel van gezondheid bevorderende interventies.


Het werkterrein van APPA bedrijfspsychologie kan worden verdeeld in diagnostiek, preventie en curatie. Verder schenken wij  aandacht aan de rol van amplitie: het versterken van de gezondheid en vitaliteit van gezonde werknemers. Deze onderdelen worden toegepast op verschillende niveaus namelijk: de persoon, de functie, het team en de organisatie.

De A&G-psycholoog onderscheidt zich van andere professionals, doordat zij zich richt op de motivatie en het gedrag van mensen in organisaties om de gezondheid en het welzijn van werknemers te bevorderen. Hij/zij beschikt over wetenschappelijk onderbouwde modellen en methodieken voor diagnose en interventie op zowel individueel, team als organisatieniveau.

De Kosten van Uitval van het Werk

De kosten van uitval van het werk als gevolg werkstress kunnen hoog oplopen. Als een werknemer uitvalt als gevolg van werkstress, ben je de werknemer al gauw 180 dagen kwijt en dat kost de werkgever gemiddeld 250 euro per dag, opgeteld 45.000 euro. Alleen al in het eerste half jaar van 2014 heeft verzuim op basis van psychische problematiek het Nederlandse bedrijfsleven al 800 miljoen euro gekost (ArboNed, 2014). De maatschappelijke kosten van verzuim worden door TNO op 4 tot 5 miljard euro per jaar geschat (NOS, 2014).
Daarnaast is het productiviteitsverlies van werknemers met psychische gezondheidsproblemen ruim viermaal hoger dan van werknemers met lichamelijke gezondheidsproblemen (NIP, 2013). Ook uit de gegevens van NEMESIS-2 (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2), een landelijke studie naar psychische aandoeningen onder de volwassen Nederlandse bevolking, bleek dat het productieverlies van werknemers met psychische klachten hoger is dan van die met lichamelijke klachten. Een gemiddelde psychische aandoening was geassocieerd met 7,7 dagen verminderd functioneren in kwalitatieve zin. Voor een gemiddelde lichamelijke aandoening waren dit er 2,6 (De Graaf, Tuithof, van Dorsselaer & Ten Have, 2013).