Werkterrein > Psychologisch onderzoek en Talentmanagement

Bij psychologisch onderzoek staat de vraag centraal ; welke rol of functie past het beste bij de persoonlijke talenten, voorkeuren en ambities van mensen?

Bij Talentmanagement gaat het vooral om de vraag: hoe herken, behoud en ontwikkel ik talent van medewerkers?

Verschillende mogelijkheden

  • Uitgebreid onderzoek / assessment center
    Via een uitgebreid onderzoek beoordelen wij de functiegeschiktheid van een kandidaat. Wij doen dit op basis van door u aangegeven competenties of functie-eisen.
  • Verkort assessment onderzoek
    Soms heeft u geen behoefte aan een uitgebreid psychologisch rapport, maar wilt u gewoon meer houvast voordat u met een kandidaat een vervolggesprek aangaat.  Het onderzoek zelf neemt een halve dag in beslag.
  • Quickscan talent assessment
    Om een eerste indruk bevestigd te krijgen kunt ook gebruik maken van onze Quickscan. Hiermee wordt de kandidaat getest op zijn drijfveren en ambities en zijn (talent)competenties.

De beroepscode (NIP) biedt zekerheid

  • Wij voeren onze assessments uit volgens de gedragscode van de beroepsvereniging van psychologen (NIP). Het volgen van deze code garandeert onder meer dat wij gebruik maken van betrouwbare onderzoeksinstrumenten. Drs. Tonny van kempen combineert haar wetenschappelijk verankerde kennis over talent- en loopbaanontwikkeling met een authentieke stijl van  onderzoek en coaching. Die eigen stijl kenmerkt zich door een scherp oog voor de kwaliteit en mentaliteit van het individu met de context als podium. Ze is bevoegd tot het afnemen van een psychologisch onderzoek / assessment en verplicht om te werken volgens de beroepscode van het NIP.

Onze werkwijze is zorgvuldig

We  informeren U vooraf  over de vraagstelling van het onderzoek en hetgeen u tijdens de testdag te wachten staat. We behandelen gegevens vertrouwelijk. We rapporteren uitsluitend  aan de opdrachtgever, nooit aan derden en volgen daarbij de wet op de privacy en de beroepscode van het NIP.

Uw rechten

U heeft recht op inzage van het psychologisch rapport, vóórdat het naar de opdrachtgever wordt verzonden. Bovendien heeft u het recht om de rapportage aan de opdrachtgever tegen te houden. Het onderzoeksbureau moet een dergelijke beslissing accepteren. Tenslotte heeft u ook het recht feitelijke onjuistheden te corrigeren. De rapportage mag niet méér informatie bevatten dan voor de beantwoording van de vraagstelling noodzakelijk is.

Wanneer APPA het rapport aan de opdrachtgever uitbrengt ontvangt u een kopie van het rapport.