Werkterrein > Counseling en coaching

Als extra begeleiding nodig is

Counseling en coaching zetten wij in om u langduriger te ondersteunen bij bepaalde processen. Dat is altijd persoonlijk maatwerk.

Coaching helpt u op de gewenste weg

Bij coaching gaat het over het vergroten van uw persoonlijke effectiviteit, de kwaliteit en ontwikkeling van uw loopbaan en uw privéleven. Persoonlijk, of juist met meer nadruk op het professionele deel. Kiezen. Vraagstukken verhelderen. Beter functioneren. Resultaten behalen. Alleen, of in samenwerking met anderen. Sturen van teams, afdelingen of de organisatie als geheel. Leren waar je kwetsbaarheden en je mogelijkheden liggen. Coaching helpt u de kloof te overbruggen tussen waar u nu bent en waar u wilt zijn. Uw eigen ervaring is leermateriaal.

Counseling is meer diepgaand

Als u in meer persoonlijke, emotionele problemen bent geraakt of dreigt te raken, kan counseling u helpen. Bijvoorbeeld bij loopbaankeuzes, conflicten op het werk, ‘mid-career’-problematiek of gewoon bij te veel en te langdurige stress, burn-out. Counseling is meer diepgaand en confronterend. U gaat leren de situatie te bekijken zoals deze is, om van daaruit nieuwe keuzes te kunnen maken, aan uzelf te bouwen, uzelf nieuwe doelen te stellen, en uit te gaan van uw eigen kracht en mogelijkheden.

Deskundige ondersteuning

In een traject van coaching of counseling maken wij van tevoren afspraken met u over doelen en (wenselijke) resultaten. Vervolgens stellen wij een trajectplan op en stemmen de doorlooptijd en intensiteit af. Hiervoor hanteren wij een mix van methodes en werkvormen Aan het einde van een traject evalueren wij de vorderingen doen aanbevelingen voor de continuering van het persoonlijk ontwikkelingsproces.

what-is-sales-coaching-timothy-gallwey