Werkterrein > Arbeids re- integratie

Arbeids  re- integratie en duurzame inzetbaarheid

De psycholoog van Arbeid en gezondheid werkt preventief én zorgt voor minder lang

Verzuim. De A&G-psycholoog heeft inzicht in verschillende soorten verzuim, in verzuimpreventie en in het proces van werkhervatting. Hij betrekt het werk bij de interventies en draagt zorg voor een goed begeleide re-integratie. Dit voorkomt langdurig verzuim en de kans op terugval.

“Of we vinden een weg, of we maken er één.”

Hannibal

Specialisatie bij arbeids re integratie

  • De A&G-psycholoog kan verbanden leggen tussen persoons-,organisatie- en taakkenmerken.
    Hij heeft verstand van draagkracht van het individu en draaglast vanuit het werk, kent veelvoorkomende werkattitudes met voor- en nadelen voor het functioneren heeft ervaring met passende interventies. Bovendien kan deze met opdrachten gebruik maken van de werkomgeving en op het werk gerichte handvatten aanreiken
  • De A&G-psycholoog kan door middel van gedegen diagnostiek de problemen, maar ook de mogelijkheden van de organisatie in kaart brengen om vervolgens de werkgevers te ondersteunen, adviseren en begeleiden in het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van werknemers.
  • A&G-psychologen zijn expert op het psychosociale vlak en werk en werken aan het optimaliseren van de fit tussen persoon en organisatie om de werknemers en de organisatie zo gezond mogelijk te houden. Zodoende zal de duurzame inzetbaarheid worden bevorderd en zal er preventief ingespeeld worden op zaken als werkstress en verzuim, wat de werkgever een hoop kosten kan besparen en zelfs geld kan opleveren.

Een aanpak die werkt

In onze aanpak pleiten we voor een korte verzuimperiode zodat u niet langer machteloos aan de kant staat. Uit de praktijk en uit onderzoek blijkt dat namelijk het (relatief snel naar vermogen ) oppakken van passende werkzaamheden een belangrijke bijdrage kan leveren aan spoedig en duurzaam herstel.
Onze begeleiding is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en is heel praktisch van aard. Afhankelijk van de soort en de mate van de problemen, hanteren wij diverse methodes, zoals ZKM programma, APF programma, Biofeedback, Neurofeedback of (arbeids)psychologisch onderzoek/ assessment. Ons doel is uiteindelijk een duurzaam herstel te bereiken.

Wij vinden  het belangrijk samen te werken met  de organisatie en bedrijfsarts. De bedrijfsarts geeft werkgever en werknemer advies over de mate van arbeidsgeschiktheid en over de middelen die nodig zijn om te komen tot herstel en re-integratie. Als bedrijfspsycholoog ondersteunen, begeleiden en adviseren wij de bedrijfsarts en organisatie. Dat doen we door het in onderling overleg  geleidelijk opbouwen van werkzaamheden in de werksituatie, het herstel van  de gezondheid en het tackelen van structurele persoonlijke en werkplekfactoren. Onderdeel van deze succesvolle begeleiding zijn de door drs. Tonny van Kempen regelmatig geïnitieerde voortgangsgesprekken op de werkplek met alle betrokkenen.