Werkterrein > Biofeedback en stress preventie

Eigen lichaamssignalen leren kennen

Biofeedback is een methode waarbij lichaamssignalen met sensoren gemeten en teruggekoppeld worden. Je spierspanning, je manier van ademen, je hartslag, de temperatuur van je hand en de mate van transpiratie van je vingertop geven aan of je gespannen of ontspannen bent.

Een gerichte  aanpak van werkstress

Tijdens de meting word je aangekoppeld met gevoelige meetapparatuur, die op de computer aangesloten is. Zo zie je op het beeldscherm direct wat er in jouw lichaam gebeurt. Het effect van ontspanning, stress, angst, concentratie, de manier van ademen, de zithouding, etc. is precies te volgen op de monitor.

De Vitaliteitscan

Door de vitaliteit scan,  in de vorm van een psycho-fysiologische meting krijgen we informatie over ons stress niveau.  Met behulp van  biofeedbackapparatuur kunnen we  lichamelijke stressreacties op mentale inspanning meten. De resultaten  geven een beeld van  de mentale belasting en mogelijke ontregeling van lichaamsfuncties als gevolg van  bijvoorbeeld langdurige stress.

De resultaten van de meting zien we op een monitor en de biofeedbacktherapeut geeft er uitleg over. De meting is voor veel cliënten een eyeopener omdat ze beseffen dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op lichamelijke reacties.

Op basis van de vitaliteit scan  zien we ook het  herstelvermogen van het lichaam. Bijvoorbeeld hoe goed ben  je in staat bent om de batterij weer op te laden na je werkzaamheden of na fysieke inspanning?  Dit geldt ook voor sporters die te fanatiek trainen en te weinig tijd voor rust en herstel nemen, in zo’n situatie ligt overtraining op de loer.

Wat is de meerwaarde van de vitaliteit scan?

Je krijgt Inzicht en bewustwording  van ‘autonome’ systemen, je weet waar je staat en voorkomt zo langdurige uitval op het werk door chronische stress of burn-out. Vage, subjectieve, stress gerelateerde klachten kunnen objectief gemeten –en verklaard- worden. Je krijgt een heldere rapportage die desgewenst ook naar je arts of bedrijfsarts wordt gestuurd, zodat zij meer inzicht in en begrip voor je klachten krijgen en zo beter maatwerk kunnen leveren. Sporters voorkomen overtrainingen krijgen praktische tips om het fysiologisch herstel na het sporten te verbeteren.

Aan de hand van de vitaliteit scan volgen  adviezen voor een betere balans. Kortom, de vitaliteit scan werkt preventief,  geeft inzicht, voorkomt roofbouw en bevordert het herstel.