Acceptance & Commitment Therapie

ACT staat voor Acceptance & Commitment Therapy. Het doel van ACT is niet zozeer gericht op het verminderen van klachten maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.

De therapie is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes en wordt gezien als de derde generatie gedragstherapie.

ACT is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance) zodat men kan blijven doorgaan met het investeren in dingen die echt belangrijk zijn (Commitment).

Bij ACT leert men op een andere manier om te gaan met vervelende gevoelens, gedachten, herinneringen en lichamelijke sensaties. In plaats van te vechten tegen de psychische pijn, leert men anders naar de pijn te kijken waardoor de invloed wordt verminderd. Er hoeft geen sprake te zijn van psychopathologie om baat te hebben bij deze therapievorm.

“Although the world is full of suffering, it is also full of the overcoming of it.” – Helen Keller (the story of my life, 1903)

Extra leesmateriaal

Lichter leven (Gijs Jansen) PDF